Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la vostra disposició les següents dades: l’empresa VIA Barcelona (legalment constituida a nom d’Albert Verdugo Manils) està domiciliada al carrer Puntaires 18, 2n 2a de Mollet del Vallès (08100), amb NIF 46805502L. El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

VIA Barcelona, conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa als Usuaris del seu Web sobre la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir al web www.viabarcelona.cat.

L’Usuari, en proporcionar a VIA Barcelona les seves dades de caràcter personals a través dels formularis electrònics del Web, consent expressament que VIA Barcelona pugui tractar aquestes dades en els terminis d’aquesta clàusula de Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Per a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, els Usuaris han de llegir aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades i acceptar-lo marcant la casella en el formulari corresponent. En el moment d’omplir el formulari hauran de proporcionar les dades reals que es demanen.

VIA Barcelona manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament del desenvolupament de la Ley Orgánica 15/1999, y demés legislació aplicable.

En conformitat amb l’article 5 de la Ley 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als Usuaris que les dades de caràcter personal que siguin facilitades al Web seran tractades de manera automatitzada i passaran a formar part dels fitxers titularitat de VIA Barcelona. Les dades personals facilitades no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part dels seus titulars.

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en compliment d’allò establert a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tenint en compte que aquest exercici és personal, per la qual cosa serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. L’exercici d’aquests drets s’haurà de realitzar per escrit i signat pel titular de les dades, dirigint-se a l’empresa VIA Barcelona, al correu electrònic info@viabarcelona.cat.

El web de VIA Barcelona utilitza cookies per a conèixer la procedència de l’Usuari amb la finalitat de millorar el servei ofert. Aquestes cookies s’instal·len automàticament a l’ordinador utilitzat pels Usuaris però no emmagatzemen cap informació personal relativa als Usuaris, ja que és anònima.

VIA Barcelona recopila la direcció IP amb la finalitat de facilitar la navegació de l’Usuari, administrar el Web, mesurar les audiències, controlar el número i l’evolució de les entrades, d’analitzar les tendències dels Usuaris i d’identificar possibles usos fraudulents del servei. En cas que l’Usuari ho desitgi, pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. No obstant això, en seleccionar aquesta configuració, podrà ser que no pugui accedir a determinades parts del Web.

El contingut general que apareix al Web és propietat de VIA Barcelona. En el cas d’imatges propietat de tercers, sempre seran imatges Creative Commons.