Escoles

Oferim a les escoles de secundària (ESO i Batxillerat) la possibilitat de realitzar rutes educatives que s’adaptatin als temaris oficials. Estem especialitzats en recorreguts històrics, però també oferim rutes en els àmbits de les ciències socials. A més, pretenem donar a aquests recorreguts un caràcter dinàmic, fent partícips els alumnes en les activitats mitjançant proves i exercicis, de la manera més amena possible.

Sabem que són temps complicats pel sector educatiu, de manera que volem posar totes les facilitats (tant pel que fa a horaris com pel que fa al preu de l’activitat) per a què pugueu complementar allò que s’explica a les aules amb activitats educatives a l’aire lliure, on es pot veure de primera mà allò que s’està explicant a l’escola. Volem que siguin activitats multidisciplinars, en què les matèries d’història o de ciències socials es complementin amb l’aprenentatge de conceptes bàsics en llengua anglesa o amb l’ús de les noves tecnologies. 

El preu és de 140 € + IVA per ruta i grup, i si els itineraris es volen realitzar amb radioguies, el preu és de 185 + IVA per ruta i grup (màxim de 30 alumnes per grup). 

Accepto les polítiques de privacitat